Åfjord kommune

Åfjord kommune

Malthus

Malthus

Fosen Vekst AS

Fosen Vekst AS

Bessaker Drift

Bessaker Drift

Johs. J. Syltern AS

Johs. J. Syltern AS

Årnes Handel Eiendom

Årnes Handel Eiendom

Fosen Renovasjon

Fosen Renovasjon

Fosen Riggdrift

Fosen Riggdrift

Fosen Fjord Hotel

Fosen Fjord Hotel

Norgesregnskap

Norgesregnskap

Bygg & Bo

Bygg & Bo

Fosen Facility Solutions AS

Fosen Facility Solutions AS