Alle operasjoner og aktiviteter som blir utført av Fosen Bo & Catering AS skal alltid være i samsvar med regelverk og bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. Vi skal bestrebe oss på at alt vi foretar oss skal forårsake minst mulig skade på mennesker, miljø og materiell.

Vårt fremste og uttalte mål er at vi skal ha null – 0 – ulykker og skader og 100 % trygghet og trivsel på jobben.

For å oppnå målsettingen må FBC som bedrift, dens ledere og alle ansatte anerkjenne det ansvar som ligger på oss for å planlegge og gjennomføre aktiviteter på en måte som er i tråd med retningslinjer og lovverk i de områder vi opererer, slik at ingen kommer til skade som følge av våre operasjoner.

Ledere såvel som ansatte må forplikte seg til å sette seg inn i og følge de systemer og retningslinjer som gjelder i FCB, eller som pålegges oss av våre omgivelser. Ledere og ansatte skal få nødvendig opplæring og trening, og FCB skal sørge for at systemer og hjelpemidler er tilgjengelige og oppdaterte til enhver tid.

I FCB ser vi på HMS-arbeidet som en kontinuerlig forbedringsprosess som alltid skal være en viktig del av vår utvikling og vekst.