Vi tar nøye hensyn til og følger de regler for hygiene og forskrifter som FHI og Regjeringen til enhver tid foreskriver ang. Corona.

Fosen Bo & Catering AS

FOSEN BO & CATERING AS « (FBC) tilbyr totalpakker for etablering og drift av boligrigger under konseptet « Camp Service & Support» .

Bakgrunn

Selskapet har sin forretningsadresse i Åfjord Kommune; Frønesveien 70, 7170 Åfjord. FCB ble i sin tid etablert i den hensikt å kunne betjene utbyggingen av vindparkene i regionen på en profesjonell og kostnadseffektiv måte.

Lang erfaring innen hotell og kantinedrift

Eierne av FCB og de partnerne som er knyttet til selskapet representerer betydelig erfaring innen hotell og kantinedrift, renhold og vaskeri, bygg & anlegg, vedlikehold og eiendomsadministrasjon, produksjon og etablering av boligrigger, Safety & Security.

Vårt overordnede mål er å tilby våre gjester innkvartering og bespisning av jevn høy kvalitet!

Vi tar nøye hensyn til og følger de regler for hygiene og forskrifter som FHI og Regjeringen til enhver tid foreskriver ang. Corona.

Fosen Bo & Catering AS

FOSEN BO & CATERING AS « (FBC) tilbyr totalpakker for etablering og drift av boligrigger under konseptet « Camp Service & Support» .

Bakgrunn

Selskapet har sin forretningsadresse i Åfjord Kommune; Nedre Årnes 5, 7170 Åfjord. FCB ble i sin tid etablert i den hensikt å kunne betjene utbyggingen av vindparkene i regionen på en profesjonell og kostnadseffektiv måte.

Lang erfaring innen hotell og kantinedrift

Eierne av FCB og de partnerne som er knyttet til selskapet representerer betydelig erfaring innen hotell og kantinedrift, renhold og vaskeri, bygg & anlegg, vedlikehold og eiendomsadministrasjon, produksjon og etablering av boligrigger, Safety & Security.

Vårt overordnede mål er å tilby våre gjester innkvartering og bespisning av jevn høy kvalitet!

2016 – 2020:

  • Servet utbygging av Nord-Europas største vindpark
  • Vegutbygging Åfjord – Stoksund
  • Vegutbygging i regi av Fosenvegene A/S
  • Andre grupper i lokale prosjekter

Vår riggleverandør:

– Malthus Uniteam Open Camp –
Vi ønsker å tilby våre relasjoner i enteprenør- og anleggs-bransjen ett bredt spekter av tilbud!